oF
oC
ویکی واژه هواشناسی
 

متغیرهای هوای مرطوب

رطوبت مطلق

مقدار بخار آب موجود در واحد حجمـ از هوا را رطوبت مطلق می‌گویند. واحد آن گرمـ بر متر مکعب یا میلی گرمـ در لیتر است.

در حالت کلی هوای خشک را گاز کامل در نظر می‌گیریمـ و از قانون عمومی گازهای کامل pv = RT استفاده می‌کنیمـ. وزن یک متر مکعب هوا ۱۲۹۳ گرمـ و چگالی بخار آب نسبت به هوا ۶۲٫۰ است.

رطوبت اشباع

اگر مقدار حداکثر بخار آب در دمای ثابتی وارد هوا شود، گویند هوا در این درجه حرارت از بخار آب اشباع شده و دارای رطوبت اشباع می‌باشد: فشار یا کشش بخار آب را در این حالت فشار بخار اشباع شده در درجه حرارت مزبور می‌نامند.

رطوبت نسبی

بنا به تعریف، رطوبت نسبی، نسبت رطوبت مطلق در دمای t به رطوبت اشباع در همان دما می‌نامند. به عبارت دیگر نسبت بخار آب موجود در حجمـ معینی از هوا در دمای t به وزن بیشینه بخار آبی که می‌تواند در همین حجمـ در دمای t داشته باشد را رطوبت نسبی می‌گویند.

فشار بخار آب

جو مخلوطی از گازهایی است که هر یک دارای فشار جزئی می‌باشند. فشار هوا در هر نقطه برابر مجموع فشارهای جزئی وارده از طرف هر گاز به انضمامـ بخار آب است. مقدار بخار آب موجود در هوا با مکان و زمان تغییر می‌کند. هرگاه فشار بالـای سطح آب (یا زمین) در زمان معین و در دمای معین به صورت اشباع در آید، فشار جزئی بخار آب در آن زمان و دما را فشار اشباع گویند.

چنانچه هوا گرمتر شود موجب تبخیر مولکولهای بیشتری می‌شود تا آنکه فضای بالـایی سطح آب (زمین) به حالت اشباع در می‌آید؛ بنابراین فشار بخار جزئی آب به دما بستگی دارد و با افزایش دما، فشار بخار اشباع نیز افزایش می‌یابد. هر چه دما کمتر باشد، مقدار بخار آب لـازمـ برای رسیدن به مرحله اشباع کمتر است.

  • شبنمـ شبنمـ رطوبتی است متراکمـ که به صورت قطراتی روی اشیاء و سطوح مختلف مشاهده می‌گردد. در شب‌های صاف و آرامـ، زمیناز طریق تشعشع به سرعت سرد می‌شود و در نتیجه درجهحرارت آن ازهوای مجاور کمتر می‌شود. آنگاه هوای اطراف که خنک شده بر اثر تماس با زمین تانقطهٔ شبنم سرد می‌شود.[۲]

نقطه شبنم

هر گاه یک مخلوط هوا بخار با رطوبت مطلق ثابت، سرد شود، در درجه رطوبت معینی رطوبت نسبی آن به ۱۰۰٪ رسیده و اشباع می‌شود. درجه حرارتی را که رطوبت نسبی ۱۰۰٪ می‌شود را نقطه شبنمـ گویند. ژاله زمانی که تراکمـ در زیر دماهای نقطه انجماد رخ می‌دهد تشکیل می‌شود.[۳]

 

منابع:

مرادی، ساسان."تنظیمـ شرایط محیطی"
قیابکلو، زهرا."مبانی فیزیک ساختمان ۲. تنظیمـ شرایط محیطی"
قیابکلو، زهرا."مبانی فیزیک ساختمان ۲. تنظیمـ شرایط محیطی"

 


ویکی واژه تصادفی

سایکرومتر چیست؟

WEATHERFA.ir: هواشناسی ایران، پیش بینی وضع هوا، سایت هواشناسی، بارش باران، آب و هوا
کلیه حقوق سایت محفوظ است. استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع (لينك سايت) مجاز است. ارتباط با ما
طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه